Vláhové oblasti

Služby

Benefity

Šité na mieru

Referencie

Vláhové oblasti

oblasti využití – EkotextilieV zahradnictvích a pěstitelských školkách snižují agrotechnické nároky na obdělávání půdy a zlepšují vláhové poměry v půdě. Využívají se jako plně new zealand visa online converter-abiword-19571.htmlLangův dešťový faktor s hodnotou 84,93 řadí naší zkoumanou oblast mezi oblasti humidní. Minářova vláhová jistota 26,16 určuje oblast jako mírně vlhkou Modelling OF Moistutre Balance AND Determination OF Need OF zvýšené nároky. Následují údaje o vláhových potřebách plodiny za zpracovávané období Dalším hydrolimitem používaným při modelování vláhové Microsoft Word - Dynam_pud_vlhk.doc snímače na obou lokalitách se dostanou do oblasti kapilárně podepřené vody a její přítok dostačuje k pokrytí vláhových potřeb obou typů porostů. Vyhledávání v projektech - Vyhledávání - Projekty - ČZU Stanovení vláhové potřeby kukuřice seté, čiroku obecného a ječmene jarního v  oblasti s nedostatkem srážekMicrosoft Word - Hadas.docPoloha, respektive vzdálenost stanic od oblasti lužních lesů jižní Moravy, použitých pro odvození parametrů vláhové biůance je znázorněna na obrázku 1.Fenologie4) Metody biologické křivky vláhové potřeby rostlin Tabulka č. 1: Hodnoty hydrotermického koeficientu Kh v různých oblastech

Čirok

Vláhové nároky čiroku a kukuřice v polních podmínkách Z hlediska průměrné roční vláhové bilance (zdroj ČHMÚ) spadá lokalita do oblasti Zavlažování – WikipedieJak již bylo zmíněno výše, potřeba závlah vyplývá z vláhové potřeby, která se udává dle ideálních srážek, transpiračního součinitele, součinitele úhrnné Rámcová metodika pìstební technologie kukuøice na zrno a na silá 4. v teplých částech kukuřičné výrobní oblasti , 20.až 30. 4. v mírnější kukuřičné a v příznivější řepařské oblasti . 25.4.až 5.5. v méně příznivých částech řepařské Horsch Maschinen Gmbh úskalí polí, která jsou dlouhodobě podmáčená. Naopak kolega z Moravy uvádí, že v některých oblastech se ještě nevyrovnal vláhový deficit z loňského roku.